O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 143

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

7.-8.II.  Náhlé oteplení způsobilo prudké tání sněhu a ledu, které se projevilo velikými zátopami na Žďárské ulici a u Humpoleckého mlýna, odkudž se táhlo velké jezero kalné vody až ke škrobárně, a od Petrovického potoka až k silnici Nové Město na Moravě – Petrovice. Na Brněnské ulici vymlela voda rokle až půl metru hluboké. Poškozen můstek a těleso silnice u elektrárny.
23.II.  Opustil naše město poslední zbytek vojáků Rudé armády. Za krásného zimního dne vyšli sovětští vojáci doprovázeni hudbou od sokolovny, místa svého posledního ubytování v sevřeném útvaru na Vratislavovo náměstí, kde se u kašny konalo oficiální rozloučení. S ruskými vojáky se upřímně rozloučil a za vše, čím přispěli k našemu osvobození, jim srdečně poděkoval předseda místního národního výboru Josef Mikulec, a místopředseda okresního národního výboru Stanislav Novotný, dále velitel místní vojenské posádky nadporučík Mareš a jménem místní organizace komunistické strany Československa prof. Jiří Živný. Velitel jednotky RA všem řečníkům poděkoval za jejich přátelská slova a s přáním všeho dobra městu i jeho obyvatelstvu a upřímným stiskem ruky rozloučení skončeno. Péčí žen komunistické strany byli všichni vojáci podarováni potravinami a upomínkovými dary, takže loučení bylo opravdu velmi srdečné. Zástup účastníků rozloučení jistě vzpomněl při této příležitosti ranních hodin dne 10. května 1945, kdy jsme sovětské vojáky s radostí i dojetím přivítali u nás po prvé, dále na pozdější týdny, kdy jsme s nimi

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová