O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 142

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 22. I. Úsilí uskutečnit starý projekt železničního spojení Litomyšl, Polička, Nové Město na Moravě, Velké Meziřičí znovu ožilo na podzim r. 1945, kdy se ujal iniciativy místní národní výbor v Litomyšli spolu s ostatními národními výbory zúčastněných měst. Tohoto dne konala se v Poličce schůze zájemců o tento projekt, který měl komunikační prospět našemu městu i celé severní oblasti novoměstského politického okresu. Schůze se zúčastnil předseda MNV Josef Mikulec a člen rady Josef Tulis. Jednalo se hlavně o to, aby všichni činitelé úřední i političtí vynaložili největší úsilí, aby projekt byl zařazen do první část plánovaného programu československých železnic. Zástupci města museli zde energicky hájit původní trasu navrhované komunikace z Poličky na Nové Město na Mor. proti zástupcům z Bystrého, kteří se usilovně domáhali vyústění tratě přes Bystré na Svitavy.

30. I. Místní organizace čsl. strany sociálně – demokratické uspořádala v kreslírně měšťanské školy vzpomínkový večer na paměť prvního výročí smrti čsl. ministra a zahraničního bojovníka za naši svobodu, novoměstského rodáka ing. Jaromíra Nečase. Pietní večer zahájil předseda MNV, vzpomínkový proslov, v němž byla zvážena lidská i politická osobnost ministra Nečase, především jeho veliký podíl na finanční podpoře novoměstského okresu v době nezaměstnanosti a sociální krize, měl učitel Josef Khun. Účast na tomto důstojném projevu byla velmi pěkná.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová