O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 140

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

jedině byla sto, dát městu ochotnické divadlo. Začátky byly sice dobré a vzbuzovaly nejlepší naděje, ale brzy, bohužel, činnost ochabovala, poněvadž členové se zase vrátili k divadelní práci ve svých původních divadelních odborech spolkových. Svou činnost obnovil Orel a také spolek akademiků Horák. Přibyly ovšem také spolky a instituce nové, především odbočka Svazu přátel SSSR,  Jednotný svaz mládeže. Z institucí pak Revoluční odborové hnutí jako jednotná nepolitické organizace všeho pracujícího lidu a Jednotný svaz českých zemědělců.
Úsilí o prohloubení osvětové a kulturní práce vedlo k reorganizaci dosavadních osvětových sborů a ku zřizování nových institucí dozorčích, jimiž se staly osvětové a knihovní inspektoráty. Okresním inspektorem osvětovým ustanoven kulturní referent okresního národního výboru Mir. Šajnar, okresním inspektorem knihovním dlouholetý pracovník v tomto oboru, odborný učitel Jindřich Rozsypal.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová