O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 14

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

městské kroniky pokračováno; nezachovaly se také žádné poznámky kronikářovy, a proto vypsání událostí od května 1938 je úkol značně obtížný. Na členství v městském zastupitelstvu resignoval dr. Karel Peňáz; jeho nástupcem se stal odborný učitel Rudolf Musil.

Se zřízením Protektorátu souvisely některé změny správního zřízení, především vybudování oberlandratů jako správních úřadů pro německé příslušníky, zčásti také jako institucí dozírajících na správní orgány české. Novoměstský okres podřízen oberlandratu v Jihlavě. Změněné politické poměry měly také za následek, že dosavadní okresní hejtman, rada pol. správy Němec Dworzak, až do podzimu 1938 národnostně celkem snášenlivý, starající se prvním místě o věci svého úřadu, byl vystřídán radou politické správy Janem Lacinou.

23. 4. Zemřel ředitel měšťanské školy a městský kronikář Antonín Málek. Narodil se
10. srpna 1876 v Bačově u Boskovic. Studoval na učitelském ústavě v Brně, zkoušku učitelské způsobilosti složil na uč. ústavě v Kroměříži. Působil jako učitel na obecné škole v Letkovicích na Moravskotřebovsku, od r. 1902 jako odborný učitel na měšť. škole v Novém Městě na Moravě, které také stál v čele od r. 1919 až do odchodu na odpočinek v r. 1936 jako ředitel. Ve své funkci ředitele usiloval o obnovení bývalé měšťanské školy chlapecké a o zřízení 6. ročníku, o udržení polévkového ústavu, po první světové válce o opatření nových učebnic a nového školního inventáře. Od r. 1907 byl členem místní školní rady (jako jednatel, pokladník a předseda) a staral se o pronikavější opravy školní budovy (oprava střechy, položení parket apod.). Práce ve škole byla sice hlavní a podstatnou součástí života ředitele A. Málka, ale

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda