O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 139

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Cyril Alt, Josef Neděla, Josef Míča, František Fiala, František Poul, Josef Mička, Josef Šenkyřík, František Havlík, Petr Staněk, Ludvík Drábek, Vincenc Brázda, Josef Blažek, Josef Mráz, Josef Hemza, Josef Hanák, Zdeněk Kaplan, Bohumil Sýkora, Filip Pánek, JUDr. Jan Kostřica, Josef Procházka, Josef Herman, František Herman, Josef Lorenc, Robert Měšťan, Jan Havliš, Josef Vencálek, Václav Kopáček, Adolf Koudela, Josef Zajíček, Stanislav Tildínek, František Brož, Josef Jeřábek, František Zelený, Bohumil Konvalinka, Jan Košík a František Koutník. O jejich majetku domovním a pozemkovém bude rozhodnuto později.

Ruch spolkový a kulturní
Když se poněkud uklidnily rozbouřené vlny prvních revolučních dnů a týdnů, začaly oživovat také spolky, které nacisté rozpustili, nebo jejichž činnost aspoň zastavili. Působnost tělovýchovných spolků se rozjížděla velmi pomalu, poněvadž se jednalo o soustředění tělovýchovy v jednotné organizaci celostátní, která se měla jmenovat Sokol. Poněvadž se ale ukázaly potíže tohoto organického sjednocování (Orel byl na příklad z ideových důvodů zásadně proti), nedošlo k němu, a tak i novoměstské tělovýchovné spolky zahájily svou činnost, brzděnou ovšem hlavně v Sokole tím, že sokolovna byla dlouho obsazena vojáky Rudé armády, a mimoto ještě byla bombardováním a dlouhým používáním Němci velmi poškozena a zpustošena. Dále obnovil svou činnost Junák, skoro už zapomenutý divadelní ochotnický spolek Klicpera, který chtěl vytvořit jedinou divadelní scénu za účasti divadelníků všech dosavadních spolků divadlo pěstujících, která by

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková