O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 138

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

veného majetku byl ustanoven profesor dr.Josef Doubek. Co nebylo zapůjčeno, bylo uloženo ve dvou místnostech zámku. Konečné rozhodnutí o zabaveném německém majetku učiní vláda republiky zákonitým opatřením. Majetek zrádců a kolaborantů zabaven nebyl. Jen o vilu dirigenta Čápa, původní to majetek nadačního velkostatku, Fritzem za okupace Čápovi prodaný, vede se zatím spor.
          Osud novoměstských Němců byl dvojí. Říští příslušníci, kteří se do města přistěhovali za okupace (Fritz, Lihradr a další), opustili město v poledních hodinách 6.května 1945; o jejich osudu není celkem nic známo. Ti, kteří se za okupace k Němcům přihlásili, buď to byli Němci rodem, nebo Češi ze zištných nebo jiných důvodů k německé národnosti přihlášeni, zůstali s občanskými právy do určité míry omezenými (potravinové dávky), ale jinak svobodní (trestní řízení před lidovým soudem proti novoměstským německým příslušníkům nebylo), očekávající rozhodnutí ministerstva vnitra, zda jim bude na jejich žádost československé státní občanství uděleno, či nikoliv. Bylo přislíbeno všem, a proto také všichni v našem městě zůstali.
            Odchod do pohraničí.  Potřeba osídlit pohraničí (byl to jeden z největších a nejzávažnějších úkolů svobodného státu) a úsilí některých našich spoluobčanů zlepšit své sociální postavení vedlo k odchodu několika rodin do pohraničních oblastí. Část odešla na Znojemsko, část na Svitavsko a Moravskotřebovsko, někteří jednotlivci pak do míst různých. Odešli vesměs s rodinami, a pokud chtěli opravdu a poctivě pracovat, jistě se v pohraničí dobře uplatnili. Odešli tito naši spoluobčané: 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková