O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 137

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

proti těm jejichž spolupráce s Němci v nejrozmanitějších formách byla zcela zřejmá, nemohl místní národní výbor opatřit písemné doklady o jejich chování za okupace, a tím dosáhnout jejich podstatnějšího potrestání. Nakonec musel lidový soud pro nedostatek usvědčujících důkazů trestní řízení zastavovat a předávat provinilce okresním očistným komisím k potrestání. Před brněnským lidovým soudem stála pouze Růžena Hanzlová, rozená Gregorová, rodem i výchovou Češka, která jako vychovatelka dětí dalečínského továrníka Jaroška (za okupace popraveného) seznámila se s německým pověřencem pro správu továrny, nacistou Hanzlem, provdala se za něho a nesla s ním společně dobré v několika letech přepychového života v krásné Jaroškově vile, v níž se stala vládkyní, ale i zlé, co následovalo později. Byla odsouzena pro podporu nacistů ke dvěma letům žaláře. Podle retribučního dekretu (tak zv.malého) bylo souzeno několik osob (Čáp, Štěpánek, Roman, dr.Havlík). Byli odsouzeni k značně vysokým pokutám, ale odvolali se k zemskému národnímu výboru, kde jim byli odvolací komisí tresty většinou prominuty.
             Zabavení německého majetku. Došlo u Antonie Čejkové, která se přihlásila k německé národnosti; dále byl zabaven majetek Němců, kteří opustili město 6. května 1945. byl z větší části zapůjčen potřebným vybombardovaným, a pak těm, kdož měli na jednotlivých kusech bytových zařízení zájem a žádali místní národní výbor o zapůjčení. Byl to svaz mládeže, odborná škola pro ženská povolání, měšťanská škola, úřadovna okresního osvětového a knihovního inspektora a pak ještě řada soukromníků. Správcem zabav

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková