O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 136

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

potřebným.
                      Co bylo lze dobře pozorovat, byl pozvolný ale pravidelný pokles černého trhu. Nezmizel pochopitelně najednou, ale stopy zlepšování byly zcela zřejmé na př.v zásobování. Skoro na snesitelnou míru poklesla třeba cena mouky (myslím ovšem mimo úředně stanovený příděl), tuku i masa, obilí, pokud bylo ovšem dost produktů. Pronikavěji se však projevovalo zlepšování teprve v roce příštím.
                      Bezpečnost osobní i majetková byla téměř absolutní. Je jisté, že v prvních týdnech po osvobození, kdy ve městě nastal až dosud nevídaný a neslýchaný pohyb přicházejících i odcházejících desítek i stovek lidí nejrozmanitějších vlastností, nebylo všechno naprosto jisté, ale to všechno padá na vrub zcela mimořádných poměrů poválečných, kdy hodnota majetku i lidského života zcela zřetelně poklesá. S normalisací poměrů nastal právní řád i na tomto úseku našeho společného národního života, a členové Sboru národní bezpečnosti (je to nová investice, soustřeďující všechny dřívější orgány bezpečností služby, především bývalé četnictvo) drželi majetkovou i osobní bezpečnost našich spoluobčanů pevně ve svých rukou.
                     Potrestání kolaborantů.  Spravedlivá zásada, aby ti kdož se v období okupace provinili na národní cti, byli také náležitě potrestáni, vyžádala si různá trestní opatření. Bezprostředním trestem hned v revolučních dnech bylo pracovní nasazení kolaborantů k těžším manuelním pracím. Jenom rozvaze obavatel města mohou mnozí z provinilých děkovat za to, že nedošlo k opatřením tvrdším. Jasně se tu projevily měkké rysy slovanské povahy, která rychle zapomínala a odpouštěla. Ani

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková