O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 135

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

                        Zlepšování hospodářských poměrů v našem městě postupovalo přirozeně pomalu, a druhá polovina roku 1945 nemohla ještě pro mimořádné poměry přinést podstatnější zlepšení. Žilo se volněji a odpadly obavy z trestů za tajné opatřování nutných potravin, třebas vázané hospodářství a lístkový systém zůstal beze změny. Po šesti letech okupace, která se projevila v tak pronikavých zásazích do všech oborů našeho národního života, především také na poli hospodářském, rozvíjel se hospodářský život poměrně zvolna, což bylo zřejmé i v našem městě. Bylo málo výrobků textilních, obuvi i jiných nezbytností, ale pevná víra, že bude lépe, přenášela nás přes dozvuky války a okupace nadějí v časy lepší. Podstatně tu zasáhla v obnově našeho hospodářského života a v zásobování akce UNRA, svrchovaně ušlechtilá a sociálně zaměřená pomocná akce, připravená už za války západními mocnostmi (hlavní podíl měly tu Spojené státy severoamerické), aby po skončené válce mohla ihned zasáhnout tam, kde toho bude zapotřebí. I nám Čechoslovákům se dostalo velmi vydatné pomoci v potravinách, textilu, lécích, strojích, surovinách a ještě v přemnohých věcech jiných, o nichž my, prostí občané, ani nemáme potuchy a správné představy. Vše nám bylo dáno zdarma s příkazem, aby výtěžku bylo použito pro potřeby sociální a zdravotní. I obyvatelstvo našeho města podílelo se vydatně na této akci. Proto budiž pro paměť budoucím vepsán i do této knihy dík akci UNRA jako doklad, že i v době kultu hmoty žilo ještě v lidstvu vědomí pomoci.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková