O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 134

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

obchodníci nashromáždili velké sumy peněz černým obchodem. Podstatná část takto získaných peněz byla uložena u peněžních ústavů, větší část pravděpodobně  v pokladnicích domácích. Pokud ovšem bylo možné, tak se také investovalo. Všem kdož měli i neměli, bylo jasné, že nějaká úprava oběživa i thesaurovaných nehodnotných peněz okupačních (celkem šlo v naší republice asi o 300 miliard korun) musí být provedena už proto, že nový stát nemohl prostě začít svůj nový hospodářský život s tak neůnosným peněžním břemenem. Příslušná zákonná opatření měnová a peněžní byla vyhlášena koncem října roku 1945 a vešla v platnost dnem 1. listopadu téhož roku. Podle těchto nařízení blokovány u peněžních ústavů všechny tam uložené peníze ve formě vkladů, běžných účtů, pojistek a podobně. Každý byl povinen přihlásit všechny své peníze, z nichž uvolněno pro rodinu 1500Kčs. Ostatek stal se vázaným vkladem, z něhož mohly být uvolňovány menší částky jen v případech nejnutnějších, zákonem přesně vyznačených a Národní bankou československou povolených a schválených. Pozdějšími nařízeními stanovena výše majetkového a peněžního přírůstku od r.1938, který potom podroben zvláštnímu zdanění. O hodnotě těchto radikálních peněžních opatření byla mínění různá: vytýkalo se podvázání všeho průmyslového i živnostenského podnikání, bezohlednost k těm, kdož si našetřili peníze pro stáří, a nyní nemohli svých peněz použít (uvolňován jim ovšem pravidelný měsíční obnos nutný k obživě), a ještě jiné další. Je ovšem zcela pochopitelné, že nějaké závažné opatření finančního rázu bylo naprosto nutné, neměl-li se náš hospodářský život utopit hned na počátku v moři nehodnotných peněz okupačních.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková