O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 133

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

trpěly také místní podnikyy stavební, kde většina kvalifikovaných odborníků odešla buď do jiného zaměstnání, nebo do větších měst. Bylo proto zhola v druhé polovině roku 1945 opatřit nějakou pracovní sílu z tohoto oboru třebas i pro potřeby nejnaléhavější. Že se k nedostatku pracovních sil připojila i značně pokleslá pracovní morálka jako smutné dědictví doby okupační, je pochopitelné, i když si těžko vysvětlíme nechuť a skoro odpor k práci ne už pro Němce, ale pro náš národ a stát, pro nás samy. Náprava této pokleslé pracovní morálky bude jedním z nejtěžších úkolů naší státní správy.
           Velká potřeba pracovních sil a také změněné poměry hospodářské a sociální měly za následek vzestup mezd a platů, které byly stanoveny ministerstvem sociální péče společně s nejvyšším ůřadem cenovým. Velmi podstatně byly zvýšeny mzdy kategorií nižších, takže pracující mohly být plným právem spokojeni. Ne vždy, hlavně ovšem příslušníky mladé a nejmladší generace, bylo využito zvýšených výdělků pro obecné a nezbytně nutné potřeby osobní. Často utrácen podstatný podíl vydělaných peněz v nakupování zbytečností, a co ještě horšího, propíjen v alkoholu, jehož spotřeba nadměrně vzrůstala.
            Nutno se také zmínit o nadbytku peněz, který tu zůstal jako neblahé dědictví po okupantském hospodářském systému. Jeho původ byl různý. U některých lidí bylo poměrně dost peněz proto, poněvadž po celou dobu okupace nebylo možno nic nakupovat pro naprostý nedostatek potřebného zboží. Nepoctivý zemědělci, živnostníci, výrobci všeho druhu a

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková