O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 131

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

             Změny na vedoucích místech úřadů.  Změněné poměry vyžádaly si také změny na vedoucích místech téměř všech novoměstských úřadů. Tak odešel k zemskému národnímu výboru v Brně dosavadní okresní hejtman, rada polit.správy J. Lacina. Na jeho místo nastoupil jako vedoucí úředník okresního národního výboru rada pol.správy Frant. Bezloja. Přednosta okresního soudu JUDr J. Zoufal odešel ke krajskému soudu do Znojma, jeho nástupcem stal se okresní soudce bystřický dr. Horák. Z politických důvodů odešel přednosta berní správy dr. Rauš, na jehož místo nastoupil dr. Vojanec. Dále odešel do Olomouce přednosta důchodkové kontroly Ing. Tíkal, jehož nástupcem se stal ing. Německý. Také ve školách provedeny změny na vedoucích místech. Správou reálného gymnasia byl okresním národním výborem pověřen a zemskou školní radou potvrzen profesor Silvestr Dvořák, koeduakčního ústavu učitelského profesor Ferdinand Rothschein. Ředitel dívčí měšťanské školy Josef Tulis vrátil se zpět na své dřívější působiště. Vedením chlapecké školy měšťanské byl pověřen odborný učitel Rudolf Musil.

              Národní správy.   Poněvadž ve městě nebylo německých podniků v pravém slova smyslu (to, co spravovali němečtí treuhändři, byl židovský majetek rodin Brady a Skuteckých), uvalena národní správa pouze na tyto dva podniky (velkoobchod a výroba limonád a likérů), a to až do doby, kdy budou podle práva urovnány dědické nároky pozůstalých po obou vyhubených židovských rodinách.

Tagy: vedoucí místa, národní správa                                      Přepsala Lenka Huťková

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková