O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 130

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

      Československá strana lidová začala budovat základy své místní organisace v v červnu r. 1945. Mohla se opřít o poměrně silné kádry svých bývalých příslušníků z doby předokupační, a jsou posilována vědomím významné spolupráce vůdců strany v zahraničním i domácím odboji, vytvořila silnou organisaci o několika stech členech. Ze značné části vstoupili do ní členové bývalé strany živnostenské a také poměrně dosti inteligence. V čele strany stál prof. Josef Mikulec.
      Vedoucím místní organisace strany národně-socialistické, která shromáždila kádr svých věrných členů pod vedením učitele Josefa Khuna. Z počátku nevystupovala a nepracovala dost intensivně, což bylo způsobeno nerozhodností celostátního vedení strany, které jako by se nemohlo rozhodnout pro existenci strany samostatné nebo pro splynutí se stranou komunistickou.
       Všem stranám patří zásluha, že daly městu a jeho místnímu národnímu výboru v prvních týdnech a měsících nejobtížnějších a nejodpovědnějších pracích budovatelských k disposici své nejlepší síly, na splnění chutí k práci a také odpovědností v řešení daných úkolů. Dokázaly tak, že chtějí v úzké spolupráci v duchu Národní fronty pracovat ve prospěch města, jehož lepší a krásnější budoucnost stavěly nad všechny zájmy ostatní.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková