O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 13

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V měsíci březnu zavlály také poprvé na našem území o dni hrdinů nacistické rudé prapory s hákovým křížem. Byl to trapný pohled na symboly nenáviděné všemi Čechy, barevné symboly krve a násilí, které byly našimi Němci vyvěšovány k naší potupě a na důkaz toho, že oni jsou našimi pány.

6. 6. Zasedalo městské zastupitelstvo, v němž oznámená resignace odb. učitele Josefa Tulise na členství v tomto sboru. Poněvadž sít dosavadního vodovodního potrubí nedostačuje, bylo rozhodnuto rozšířit městský vodovod v úseku od pily R. Jarošové k pozemkům u Klečkovce, kde započato se stavbou nových obytných. Náklad vyžádal si obnos 19.476,50 Kč. Nedostatek pořádného a moderním urbanistickým zásadám odpovídajícího zastavovacího plánu města vedl městské zastupitelstvo k rozhodnutí, zadat vypracování zastavovacího a regulačního plánu místním podnikatelům ing. V. Šírovi a ing. K. Mrkvičkovi. Na práce spojené s vypracováním plánu určen obnos 39.000 Kč.

16. 6. Na schůzi městského zastupitelstva schváleny obecní účty za rok 1938. Řádné příjmy vykázány obnosem 803.619,55 Kč, řádné výdaje 792.962,60 Kč, hotovost 10.656,95 Kč. Příjmy mimořádné obnosem 1,421.761,20, výdaje 1,421.403,10 Kč, hotovost 358.20 Kč. V téže schůzi projednán rozpočet na rok 1940, vykazující v potřebách řádných
příjem 708.550 Kč, úhradu 38.042 Kč. K úhradě schodku schváleno vybírání 200% přirážky k domovní dani činžovní a 400% přirážky k daním ostatním. Mimořádná potřeba stanovena obnosem 190.000 Kč a opatřené se výpůjčkou. Po delší rozpravě zvolen městským kronikářem řídící učitel Augustin Kubík. Poněvadž brzy bylo nařízené dosavadní městskou kroniku odevzdat, nebylo od posledních zápisů ředitele A. Málka (do poloviny května 1938) v psaní

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda