O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 129

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 V osvobozené vlasti.

Chronologický výčet důležitých událostí, které se odehrály od května do prosince r. 1945, doplňuji ještě několika podrobnějšími zprávami obecnějšího významu.

Politické strany. Hned po osvobození a částečném uklidnění místních poměrů začaly se organisovat jednotlivé politické strany. Dohodou naší zahraniční vlády bylo rozhodnuto, že budou obnoveny pouze čtyři politické strany, a to: komunistická, lidová, národně-socialistická a sociálně-demokratická. Strana agrární, která se velmi těžce kompromitovala v kritických událostech podzimu a zimy 1938, nebyla obnovena, a s ní také její odnož, strana živnostenská. Nejagilnější byla od počátku strana komunistická, která vykonala nutné přípravy pro obnovu organisačního života už v podzemí za dobu okupace. Jejím vedoucím stal se prof. J. Šlerka. Počet organisovaných členů byl asi kolem dvou set. Je to číslo určené pravděpodobným dohadem, právě tak jako u ostatních politických stran, poněvadž přesná čísla organisovaných členů byla uchována v tajnosti. K lepšímu prohloubení stranické organisace a discipliny a k dokonalejšímu vzájemnému styku členů rozděleno město na několik samostatných obvodů s vlastními vedoucími, které se potom dále dělily na menší skupiny o desíti členech (desítkáři). Kádr tvořili staří členové komunistické strany z doby první republiky, z nových přibylo dost dřívějších významných místních činitelů strany agrární.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková