O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 128

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Zahradníka, předsedy místního národního výboru J. Mikulce, s recitacemi vhodných básní a zpěvem koled a hudbou. Výnosu sbírky pod vánočním stromem bude použito pro účely Okresní péče o mládež, především pro okresní dětský domov.

20.XII.         Konána schůze pléna místního národního výboru za účasti 24 členů. Projednána a schválena né účetní uzávěrka za rok 1944, vykazující v položce příjmů 1,501.626,95 Kčs, výdajů 1,451.547,65, hotovost 50.679,30 Kčs. V rozpočtu mimořádném výše příjmů 949.000 Kčs rovnala se výdajům. Dále projednán a schválen rozpočet na rok 1946. v rozpočtu řádném vykázána potřeba ve výši 1,449.047 Kčs, úhrada 533.659 Kčs, schodek 915.388(vzniklý zvýšením platů obecních zaměstnancům a novými úkoly městské samosprávy) bude uhrazen 200% přirážkou k domovní dani činžovní a 400% přirážkou k ostatním daním, což vynese 498.322 Kčs. O úhradu nekrytého schodku bude požádán zemský vyrovnávací fond. V mimořádném rozpočtu se má opatřit výpůjčkou 400.000 na vydláždění Malé ulice a 450.000 na stavbu odkyselovací stanice pro městský vodovod. Projednány a schváleny změny ve složení místního národního výboru, z něhož vystoupili komunisté ing.J.Šlerka a B.Pleva, na jejichž místo nastoupil MUDr H.Šich a B.Kalábová. Do rady místního národního výboru vstoupila B.Pohanková(ksč). Strana národně socialistická nahradila J.Pavlíka B.Miluškou. Schválena také reorganisace jednotlivých městských komisí.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková