O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 127

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

                        Začátkem prosince oslavil místní sportovní klub čtyřicet let svého trvání, naplněný sportovní činností vysoké úrovně, hlavně v oboru lyžařství, v němž se novoměštští závodníci velmi dobře uplatňovali na závodech národních i mezinárodních. Slavnostní valné hromady se zůčastnil za místní národní výbor ředitel J. Tulis.
                        O první neděli prosincové navštívila Nové Město na Moravě početná deputace členů okresního a místního národního výboru z Litomyšle. Město koná přípravy k přístavbám své nemocnice, a proto ředitel nemocnice, někteří zástupci a lékaři a zástupci obou národních výborů si prohlédli důkladně okresní veřejnou nemocnici, kde podrobný výklad o přednostech i nedostatcích podal primář interního oddělení MUDr M. Štursa. Odpoledne konány porady zástupců národních výborů o společných zájmech obou okresů i měst, především o dávno už projektované stavbě železniční dráhy Litomyšl, Polička, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí.

10.XII. Projednán v radě místního národního výboru rozpočet na rok 1946 a schválena suspense městského strážníka Václava Polnického pro nevhodné chování ve službě a spronevěru obecních peněz, vyplývající z jeho funkce u městské váhy.
              O druhé neděli prosincové konána po několikáté přestávce zase slavnost vztyčení vánočního stromu republiky, uspořádaná okresní péčí o mládež, s proslovem ředitele M.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková