O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 126

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Recitace, hudba a zpěv vhodně doplnily pořad tohoto důstojného slavnostního večera.

5.XI.
Zemský národní výbor v Brně oznámil, že hodlá zřídit v městském lese Ochoze zemskou dětskou ozdravovnu, a požádal město jako majitele lesa o vyjádření v této věci. Místní národní výbor vědom si významu takového ústavu pro město, projevil se zamýšleným projektem souhlas, i když mu bylo jasné, že tím město ztratí, respektive znehodnotí značnou část svého lesního majetku. Jde ovšem zatím jenom o přípravné plány, jejichž realisování není vůbec akutní.

V listopadu přibyl do našeho města oddíl československé armády v síle asi sto mužů, jehož velitelem byl nadporučík Mareš. Úkolem oddílu byla strážní služba u zajištěného vojenského materiálu, předaného Rudou armádou armádě naší. Velká potíž byla s ubytováním. Vyřešila se nakonec ochotou továrníka Dvořáka tak, že kancelář velitelství a ubikace mužstva byly v jeho továrně byty důstojníků v soukromých bytech v blízkosti továrny. Město muselo opatřit topivo. První dny vzájemných styků civilistů s vojáky nebyly zrovna nejlepší (vojáci měli totiž trochu nemírné požadavky, které bylo těžko v malém poměrně městě splnit), ale později se všechno upravilo a vzájemné vztahy (projevily se např. na kabaretním večírku uspořádaném vojáky) byly vcelku uspokojivé a pěkné. Posádka ostatně nezůstala ve městě příliš dlouho, a v jarních měsících r. 1946 vrátila se zase nazpět ke svému kmenovému tělesu.

Rok: