O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 125

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

penězi a vklady byla provedena z podnětu předsedy sociální komise MNV B. Plevy sbírka, jejíhož výtěžku (vybralo se 65.000 Kčs) mělo býti použito na lepší vybavení městského chudobince.  Lidé (mnozí ovšem také proto, aby se zbavili části málohodnotných protektorátních pravidel a projevili tak současně i sociální cítění) dávali hodně, a proto byl výsledek tak pěkný. Bohužel proti sbírce se postavilo okresní vedení České sociální pomoci, která pořádala v tytéž dny sbírku svoji, ovšem s výtěžkem poměrně malým. Byly podány stížnosti až k ministerstvu vnitra, věc byla podrobně vyšetřována, rada místního národního výboru několikrát a věci jednala, až konečně celá trapná záležitost likvidována kompromisem. Místní národní výbor odevzdal celý výtěžek sbírky Sociální pomoci, a tato jej okamžitě v plné výši poukázala zase MNV pro sociální účely.

7.XI.
Konala se poprvé ve větším měřítku a oficiálně oslava říjnové revoluce, která v r. 1917 tak pronikavým způsobem změnila hospodářský, sociální, politický i kulturní řád Ruska, kde na troskách carství vybudovala Svaz socialistických sovětských republik. Odpoledne uspořádal ruský posádkový velitel v hotelu Gregor slavnostní oběd pro pozvané zástupce okresního i místního národního výboru, večer se konala v sále Charity slavnostní akademie, která byla zahájena proslovy zástupců všech politických stran (za ksč dr. Krejčíř, za l Mikulec, za ns Zahradník a za ds Khun) a vyvrcholila řečí kulturního referenta okres, národního výboru U. Šajnara, který objasnil příčiny a vylíčil průběh i následky této veliké dějinné události nejenom pro Rusko, ale i pro celou Evropu, hlavně pro nás Čechoslováky.

Sovětští vojáci, pochovaní na hřbitově u Kostelíčka

Ing. Pavel Davidovič Rogoza, kapitán letectva

Vojíni: Lutikov
            Ivánovič Simotin
            Nikolaj Gonšorov
            Michal Jefimovič Kogan
            Džabul Džabylov
            Nikolaj Ivánovič Krasno
            Viktor Fedorovič Panpatov
   
            Ruský partyzán Petr
Tři další neznámí vojáci

Rok: