O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 124

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

29.X.
Vláda republiky rozhodla, aby se na jaře r. 1946 konaly volby do ústavodárného národního shromáždění. Podkladem voleb jsou voličské seznamy. Proto bylo zatím předběžně (bez zákonného podkladu) nařízeno ministerstvem vnitra zřízení volebních komisí při místních národních výborech, které měly podle daných dispozic voličské seznamy připravit. Ustavující schůze této komise, jejímiž členy byli V. Kopáček (ksč), J. Litochleb (l), J. Pavlík (ns) a K. Indra (sd) konala se 29. Října, zvolila předsedou V. Kopáčka a vykonala přípravy pro své budoucí práce.
Téhož dne konána schůze pléna místního národního výboru za účasti 27 členů. Podle dispozic nadřízených úřadů stali se členy pléna národního výboru zástupce jednotné tělovýchovy J. Tulis (ns), jednotného svazu zemědělců A. Svítil (l), svazu mládeže A. Šír (ksč) a ROH V. Černý (sd). Počet zástupců jednotlivých stran zůstal nezměněn, ale provedeny změny v osobách. Za ksč: odešli Brabec, Smejkalová, Zobač, dr. Novotný a Sošková, J. Procházka a Zelený. Za ns: odešel Fr. Rydval, přistoupil J. Zezulánek. Za sd: místo V. Černého nastoupil J. Zavadil. Lidová strana ponechala své zástupce beze změny. Na schůzi podán zástupci ksč návrh, aby při schůzích pléna mohli podávat přítomní občané po ukončení řádného programu návrhy a dotazy. Rozvinula se o tom velmi čilá, skoro až prudká debata, která skončila tím, že návrh musí nejdříve projíti radou a pak teprve bude předložena plénu k schválení. Plán ve své podstatě jistě správný však realisovaný nebyl.

1.XI.
Poněvadž dnem 31. října končilo období volného disponování

Rok: 
Tagy: