O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 123

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ulic: Ulice E. Sošky (od domu Slonkova k Pohledci), Hájkova (bývalá Luční), Stalinova (za nádražím podél železniční trati), Fr. Drobného ( od Kadlecovy vily k Maršovicům), Nečasova (bývalá Bobrovská), Nové domy (od domu cukráře Javorského k domu stolaře Mazla) Bedřicha Smetany (boční ulice vpravo Malé ulice), Sportovní (prodloužená lipová alej u sokolovny), Na výhledech (první ulice nad Cihelským rybníkem), Ulice 9. Května (druhá) a mírová (třetí nad rybníkem).

28.X.
V sále Charity konala se poprvé po šesti letech poroby důstojná oslava státního svátku politického osvobození českého národa státním převratem z 28. Října 1918. Za hojné účasti obyvatelstva konala se slavnostní akademie, jejíž střed tvořil projev okresního školního inspektora Jaroše o významu dne. Vhodné recitace a v druhé polovině pořadu reprodukce lehčích skladeb populární hudby, zahrané Horáckou dechovou hudbou za řízení prof. Ant. Rovenského.

K tomuto dni měl být znovu postaven Štursův památník padlým občanům z první světové války. Pohřeb v Karpatech. Pro rozpory, zda má být znovu postaven na starém místě (nádor místního národního výboru), nebo na místě novém ( v ředitelské zahradě u reál. gymnasia, v prostoru plánovaných nových škol za sokolovnou, a ještě na mnoha místech jiných, vhodných i naprosto nemožných) odsunuto znovupostavení pomníku na pozdější dobu, ovšem na škodu věci samé.

Rok: