O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 122

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Mikulec. V obsáhlém pořadu schůze jednáno mimo jiné velmi dlouho o tom, má-li být do budovy měšťanských škol zavedeno ústřední topení, či nikoliv. Byly závažné hlasy pro i proti. Nakonec rozhodnuto vykonat přípravné práce pro zavedení ústředního topení, poněvadž dosavadní budova, i když bude vystavěna plánovaná budova nových měšťanských škol, bude i nadále sloužit školním účelům i úřadu místního národního výboru, a proto nebude investice vložená do ústředního topení zbytečná. V téže schůzi byl jmenován národním správcem zabraného německého majetku v Novém Městě na Moravě prof. dr. Josef Doubek. Pří této příležitosti nutno se zmínit o tom, co se stalo s německým majetkem v revolučních dnech. Hned v prvních dnech pořízen jeho soupis. Bytová zařízení zůstala jednak v bytech (Fritzova vila), jednak zapůjčena zájemcům, hlavně členům místního národního výboru v revolučních dnech bezodkladně splnit, vedla k tomu, že nebyly pořízeny přesné záznamy o tom, komu byly kusy a součástky německého majetku zapůjčeny, a proto musel nově jmenovaný národní správce, odpovědný národnímu výboru i fondu národní obnovy za veškerý majetek, všechny součásti a kusy tohoto majetku po domech zjišťovat a sepisovat. Že se nenašlo všechno, je pochopitelné. Zbytky materiálu skoro neupotřebitelného uskladněny ve dvou místnostech zámku nadačního velkostatku, a pokud o ně měl někdo zájem, byl mu zapůjčen. Konečné rozhodnutí o zabraném německém majetku přinese teprve zákonná úprava.
Konečně schválen návrh na přejmenování některých

Rok: