O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 121

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Od postupy k barikádě. Bylo použito veršů předních českých básníků. Dobrá a svědomitá příprava, bohatý reprodukční aparát ( recitace sólová a sborová, zpěv, hudba) a pečlivá příprava technická (světla a zvuk) hluboce zapůsobily na shromážděné obecenstvo, jehož se pro velmi špatné počasí sešlo poměrně málo. Bylo by si přáti více takových podniků.

1.X.
Převzal správu města a řízení místního národního výboru dosavadní 1. místopředseda Josef Mikulec. Stalo se tak, když předsedovi MNV E. Novotnému odmítlo doplňovací okresní vojenské velitelství v Brně prosloužit odklad nastoupení presenční služby vojenské z důvodu zastávání veřejné funkce, a tento musel dnem 1. Října nastoupit presenční službu vojenskou. Formálně si předsednickou funkci ponechal a po pěti měsíční službě hodlal se zase vrátit. Zástupci ostatních stran politických žádali, aby byla provedena volba nového předsedy, ale komunistická strana trvala na svém rozhodnutí, že dr. Novotný předsedou místního národního výboru zůstává, a že je pouze po dobu své nepřítomnosti zastupován prvním místopředsedou. Stav zůstal nevyjasněný a strany Národní fronty jej prostě trpěly. Ani když dr. Novotný na funkci předsedy MNV resignoval, přijav služební místo v Praze, nebyl pro rozpory politických stran v této otázce zvolen nový předseda, a tak úřadoval první místopředseda až do řádného ustanovení místního národního výboru podle výsledků parlamentních voleb dne 26. května1946

18.X.
Plenární schůzi místního národního výboru, konanou za účasti 27 členů, řídil poprvé 1. místopředseda Josef

Rok: