O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 120

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

politickými stranami podle zásady parity, schválila rada míst. národního výboru volitele navržené jednotlivými politickými stranami vždy po třech. Na veřejné chůzi obyvatelstva bylo toto jmenování volitelů vzato na vědomí a schváleno.

22. IX.
Výročí pohřbu presidenta Osvoboditele T.G. Masaryka bylo vzpomenuto místním národním výborem a pěveckým spolkem Smetana smuteční slavností s heslem ,,Věrni zůstaneme“. Proslov o významu veliké osobnosti presidentovy měl prof. Rudolf Svačina, chorál ,, Kdož jste Boží bojovníci“ a Smetanovu Modlitbu zazpíval mužský sbor pěveckého spolku Smetana. Pořad doplněn recitací Březinovi básně Tisíce srdcí pělo v srdci tvém a četbou závažných citátů z Masarykova díla Ideály humanitní. Vzpomínková slavnost, zakončená zapěním státní hymny, měla velmi pietní a důstojný ráz.
V předposlední zářijovou neděli konal se na Vratislavově náměstí tábor lidu, uspořádaný okresním vedením socialistických stran Národní fronty. Po zahájení vyslechlo shromáždění projevy řečníků strany komunistické, národně-socialistické a sociálně-demokratické, které postrádaly bývalé stranické ostrosti a nesly se vesměs duchem největším spolupráce všech stran Národní fronty ( na tribuně seděli také oficiální zástupci čsl strany lidové) na odstranění všech duchovních i hmotných škod, napáchaných okupanty, a na vybudování lepší budoucnosti pro československý lid. V témže duchu vyzněla také jednomyslně schválená resoluce.

29. IX.
Provedl Junák na vkusně upravené scéně na jižní straně Vratislavova náměstí recitační pásmo, nazvané

Rok: