O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 12

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

bylo nám Čechům dobře známo z minulosti. A obavy nebyly plané, jak ukázal pozdější vývoj. Pod povrchem zmatku, obav a hrůzy z toho, co přinesou příští dny a týdny, byla však však v srdcích všech upřímných a poctivých novoměstských Čechů skryta pevná a neochvějná důvěra, že budoucí dny, až přinesou jakékoliv utrpení, povedou nakonec přece jenom ke konečnému vítězství nad nenáviděným nepřítelem.

Ve dnech, kdy se odehrávaly tyto tak závažné události pro náš národ, byla na Horácku tvrdá zima s velkými spoustami sněhu. To nás naplňovalo nadějí, že se okupantská vojska k nám nedostanou. Nezklamali jsme se a opravdu jsme v březnu žádného německého vojáka ve městě nespatřili. Byl ovšem přijat s chladným opovržením, jak to v ryze českém městě nebylo ani jinak možné. Rozpuštění československé branné moci jako nejvyššího projevu naší státní samostatnosti dotklo se všeho obyvatelstva velmi citelně. Vždyť několik aktivních důstojníků československé armády našlo zaměstnání v civilní službě i v našem městě. Pracovali na městském i okresním úřadě, u úřadu pracovního v kanceláři Horáckého musea a i ředitelství reálky.

17. března navštívil Hitler Brno nadšeně vítán zfanatizovanými Němci. České obyvatelstvo zůstalo ve svých bytech. Nemohlo přihlížet triumfu hrubého násilí, které zničilo samostatný náš stát a uvrhlo národ do šesti strašných let poroby a útisku. Jediným světlejším paprskem v těchto dnech smutku a beznaděje, byla zahraniční rozhlasová zpráva, že SSSR podal dne 18. března proti násilné okupaci republiky ostrý protest. Aspoň kapku důvěry v tohoto našeho spojence a v jeho pomoc v budoucím zápase za osvobodění nalila do našich srdcí tato zpráva, když celý ostatní svět oficiálně k naší státní tragedii mlčel.

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda