O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 119

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

O novém regulačním plánu.

9. IX.
Čsl. strana lidová uspořádala za účasti všech stran Národní fronty velkou manifestaci horáckého lidu a mládeže. Na náměstí postavena mohutná a krásně vyzdobená tribuna, kde se konaly slavnostní děkovné bohoslužby. Slavnosti se zúčastnil jménem vlády pak ministr pošt. Msgre František Hála. Na hranicích politického okresu byl očekáván delegací rady okresního národního výboru v čele s předsedou Ant. Houfem, na hranicích města zástupci místního národního výboru s předsedou dr. E. Novotným. Po krátké zastávce v budově GNV, kde přijal deputace, tlumočící mu rozmanité požadavky, odebral se za nadšeného provolávání slávy na tribunu, kde jej pozdravil za ksč. Ing. J. Šlerka, za ns M. Zahradník, za ds. J. Khur a za l J. Mikulec.  V projevu, často přerušovaném bouřlivým potleskem, objasnil p. ministr odbojovou práci zahraniční a nové veliké budovatelské úkoly státu v duchu svorné a poctivé spolupráce všech stran Národní fronty. Za projev poděkoval předseda okresní organisace čsl. strany lidové St. Novotný, který také slavnostní manifestaci ukončil. Po krátké schůzce p. ministra se zástupci okresního vedení strany v městské spořitelně konal se v sále Charity slavnostní oběd, po němž odejel ministr Hála do Tišnova. Uspořádáním, důstojným průběhem i velikou účastí horáckého lidu z města i širokého okolí patřila tato slavnost k nejmohutnějším v našem městě.

13. IX.
Poněvadž 28. října mělo se sejít revoluční národní shromáždění, jehož členové měli býti zvoleni voliteli, navrženými

Rok: