O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 118

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vzpomínkový večer, zakončený státní hymnou a zanechávající v myslích početných účastníků hluboký dojem.

28.VIII.
Prvního výročí slavného povstání na Slovensku, které jasně ukázalo pravého ducha a smýšlení slovenského lidu, bylo vzpomenuto akademií v sále Charity. Podrobný výklad o dějinných předpokladech, vzniku, průběhu a následcích povstání spolu se zhodnocením celé této veliké revoluční akce pro naše politické a národní osvobození podal Josef Mikulec. Jeho projev byl doplněn vhodně vybranými čísly hudebními a pěveckými a zakončen zapěním státní hymny.

3. IX.
Konána za účasti 23 člen schůze pléna místního národního výboru. Projednala rozsáhlý běžný pořad, vzala na vědomí změny ve složení MNV, kam místo J. Pavlíka (ns.) vstoupil Josef Tulis, a místo ing. Fr. Pospíšila poštovní podúředník Fr. Vyplašil. Poněvadž město postrádá regulační plán (ačkoliv už dříve provedeno několik návrhů, které však nebyly nadřízenými úřady schváleny, a proto si více méně stavěl každý, co chtěl a jak chtěl -  odstrašujícím příkladem naprosté stavební libovůle může být například zastavení plochy mezi sokolovnou a ulicí Monseovou), bylo rozhodnuto vyzvat brněnského architekta Evžena Škradu, aby vypracoval definitivní zastavovací a regulační plán města na podkladě přípravných prací už dříve provedených jeho vlastní kanceláří. Vypracování definitivního a moderním urbanistickým zásadám odpovídajícího zastavovacího plánu je nutné už z toho důvodu, že majitelé domů poškozených nebo zničených bombardováním nemohou stavět dříve, pokud nebude rozhodnuto

Rok: