O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 117

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Výboru a zřízení ústřední vyšetřující komise u národního výboru okresního, kde vyšetřování svěřeno vzdělaným osobám právnickým, dr. Zoufalovi a dr. Pavlicovi. Tímto snem také předány veškeré spisy vyšetřovaných osob okresnímu národnímu výboru.

20.VIII.
Sedmdesátých pátých narozenin předsedy londýnské zahraniční vlády a předního spolupracovníka presidenta dr. E. Beneše v osvobozovacím boji v l. 1939-45, Msgre dr. Jana Šrámka vzpomněla čsl. strana lidová slavnostní akademií v síle Charity za účasti oficiálních zástupců okresního i místního národního výboru, úřadů, spolků a příslušníků všech politických stran. Životní dílo a význam jubilantův zhodnotil prof. Josef Mikulec, jehož projev byl zasazen do rámce vhodně volených a velmi dobře reprodukovaných čísel hudebních, zpěvních a recitačních. Státní hymnou byla tato důstojná oslava velikého státníka, jehož zásluhy uznal jednomyslně celý národ, ukončena.

25.VIII.
Odbočka svazu čsl. důstojnictva a Jednota čsl. obce legionářské uspořádaly v sále Charity tryznu za oběti nacistického běsnění. Jeviště, v jehož popředí stála deska se jmény obětí, vylo vkusně dekorováno. Tryznu zahájil osvobozený politický vězeň, ředitel měšťanské školy Josef Tulis modlitbou Otče náš! Potom následoval Rendlův Chorál národa českého, recitace Karníkovy básně Vzkaz mrtvým a projev ministra dopravy generála Antonína Hasala ve formě Vzpomínky na ty, kteří se nedočkali a nevrátili… Foerstrovým sborem Z osudu rukou a dvěma čísly hudebními, přenesenými členy pěveckého spolku Smetana doplněn tento pietní

Rok: