O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 116

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Předcházela jí dlouhá porada vedoucích osobností jednotlivých politických stran. Potíž tkvěla v tom, že mluvčí strany komunistické prohlašoval, že strany socialistické tvoří blok, který má většinu, a proto mu patří celé předsednictvo. Sami žádali pro sebe předsedu a třetího místopředsedu místního národního výboru. Proti tomu se zástupci strany lidové jako plnoprávné strany Národní fronty pochopitelně energicky bránili. Nakonec  zvítězilo rozumné stanovisko a strany se dohodly, takže volba provedena jednomyslně a bez debaty. Členy místního národního výboru jsou: za ksč : Brabec, Smetana, Zobač, Kopáček, Smejkalová, Václavík, Sošková, Novotný, Budín a Pleva. Za l: Kubík, Mikulec, Němeček, Německý, Pospíšil, Svítil, Staněk,… za ns: Donát, Čejka, Pavlík, Kadlec, Musil, Rydval, za sd: Černý, Kunc, Brabec, Pleva, Kubík, Mikulec, … , Donát, Čejka, Mareš a Rozsypal. Předsedou jednomyslně zvolen dr. E. Novotný, prvním místopředsedou J. Mikulec, druhým M. Mareš a třetím B. Donát. Nový předseda ujal se ihned řízení schůze, poděkoval za důvěru a prohlásil základní směrnice svého úřadování, jehož úkol a cíl vidí ve službě všemu občanstvu města ve vzájemné shodě a spolupráci zástupců všech stran Národní fronty.

13.VIII.
Pokračující konsolidace revolučních poměrů a upevňování právního řádu, který v našem městě ani za nejprudšího revolučního kvasu nebyl porušen, což sluší zdůraznit pro paměť budoucím, poněvadž na mnoha místech, jak se ukázalo později, nastolen byl v revolučních dnech teror a násilí, často si místo práva a řádu vyrovnávající s odpůrci účty osobní, vedla také u nás k likvidaci a vyšetřovací komise u místního národního

Rok: