O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 115

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Rady na zřízení zásobovací komise a dále smlouvu na dodání padesáti vagonů žulových kostek a sedmi vagonů obrubníků od firmy Žák v Trhové Kamenici. Tuto dodávku, po níž budou jistě následovat další, bylo nutno opatřit proto, poněvadž dlažba města je vinou dřívějších městských správ tak ubohá a nedostačující, že je to pro okresní město přímo nedůstojné. Bohužel, vydláždění náměstí a hlavních ulic a komunikací bude mnohem dražší než před rokem 1938.

Dále vzaty na vědomí změny ve složení rady místního národního výboru, kde za Václava Klimenta (l) nastupuje Josef Mikulec a za Frant. Kožíška (sd) Miroslav Mareš. Schváleno přejmenováním dosavadního Zámeckého náměstí na Náměstí dr. E. Beneše, a zřízení národní stráže v počtu čtrnácti osob a stanoven měsíční plat pro člena stráže ve výši 1200 Kč měsíčně.  Na počet posádky Rudé armády a jejího velitele, který velmi ochotně vychází vstříc požadavkům místního národního výboru, bude uspořádán v restauraci u  Musilů večírek, jehož se zúčastní členové rady MNV, důstojníci Rudé armády a pozvaní zástupci okresního národního výboru.

Poněvadž dosavadní předseda MNV J. Kostřica se rozhodl opustit Nové Město na Moravě a odejít na nové působiště do Šumperka, oznámil plénu své rozhodnutí resignovat na funkci předsedy MNV, které bylo vzato na vědomí. Současně usneseno, že do volby nového předsedy místního národního výboru bude jeho funkci vykonávat 2. místopředseda B. Donát za onemocnělého 1. místopředsedu L. Brabce.

23.VII.
Konala se nová volba předsednictva míst. nár. výboru.

Rok: