O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 114

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a došlo k jakémusi vyrovnanému soužití, tu srdečnějšímu a přátelštějšímu, tu zase napjatějšímu. Vycházelo to z přirozené povahy našich spoluobčanů i vojáků Rudé armády. Byli to lidé nejrozmanitějších národností, zvyků, vzdělání u způsobů života, prostě tvrdými útrapami čtyřleté války, které skládali nejtěžší oběti životů i krve. Mezi  množstvím důstojníků, poddůstojníků i prostých vojáků byli přirozeně lidé dobří, méně dobří o špatní. Toto zjištění neubírá na velikosti obětí, přinesené sovětskými vojáky pro osvobození republiky i ostatní Evropy, a nejužší každodenní styk s nimi dal nám možnost poznat jejich duši, jejich život i jejich vzdálenou vlast, všechno tak odlišné od našeho života a jeho sociálních, hospodářských i kulturních forem. Byli to lidé zdraví tělesně i duševně, jimž právem bude patřit budoucnost. A to z toho hlediska odlišnosti od našeho životního nazírání, nesmírných válečných útrap a obětí a konečně u individuální lidské přirozenosti každého jednotlivce hodnotně jejich působení u nás. A tu nemůžeme popřít, že jsme si na ně zvykli, že jsme je měli rádi a že na mnohé z nich budeme hodně dlouho vzpomínat. A na prohřešky druhých zapomeneme časem právě tak, jak na hněv a nespokojenost naších spoluobčanů proti chování některých méně příjemných vojáků rozplynula ihned po tom, co opustili své ubikace v našich bytech ( i když v některých případech byl pohled na takovou opuštěnou místnost žalostný) a když bylo možno vrátit obvyklý občanský život obyvatelstva našeho města do normálních kolejí.

16.VII.
Konala se schůze pléna místního národního výboru za účasti 21 členů. Zvala na vědomí  schválila návrh

Rok: 
Tagy: