O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 113

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Hranice a hudba zahrála píseň Hranice vzplála.  Účast na slavnosti, která byla zakončena mohutným ohňostrojem, provedeným místními občany z přebohatých zásob světelných raket a ukořistěného pyrotechnického materiálu německé armády, byla veliká, ráz a průběh byl důstojný významu dne.

9.VII.
Odešla z města největší část posádky Rudé armády, když splnila úkoly jí svěřené. Oficiální rozloučení konalo se v zasedací síni rady okresního národního výboru za účasti generála poručíka Rulika, vrchního velitele armády, jejíž hlavní stan byl v Novém Městě na Moravě, vysokých důstojníků jeho štábu, předsedy okresního národního výboru Ruprechta a členů rady GNV, předsedy místního národního výboru dr. Kostřice a zástupců politických stran Národní fronty. Srdečné proslovy na rozloučenou měli předsedové okresního a místního národního výboru, jimž stejně srdečně odpověděl generál Kulik, který vyzvedl význam bojů Rudé armády i jejich slavné zakončení v prostoru u Nového Města na Moravě, které vejde do dějin této války jako místo, kde jedna významná fáze této války byla ukončena. Slíbil také, pokud to bude ovšem možné a pokud nebude nutné obrátit se o náhradu způsobených škod (jejichž soupis vypracoval okresní národní výbor, jehož předseda jej generálu Kulikovi předložil) ve formě reparačních pohledávek přímo na Německo, vyjde velitelství Rudé armády tlumočeným požadavkům ochotně vstříc.
Ve dnech následujících pak opouštěla město jednotlivá oddělení armádního štábu, velitelství i jednotlivé oddíly. Za dvouměsíčního pobytu zvykly si na sebe obě složky, civilní i vojenská,

Rok: 
Tagy: