O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 112

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

30.VI.
Vzat na vědomí přípis místního národního výboru v Poličce a v Litomyšli, aby se město zapojilo do akce pro vybudování železnice Polička – Nové Město na Moravě – Velké Meziříčí. Jde o obnovení úsilí, táhnoucího se již po několik desítileti, jehož výsledkem má být zlepšení komunikačních možností v severní části okresu a také směrem k jihu, čímž by beze sporu získalo také naše město. Proto se souhlasem všech členů rady rozhodnuto, plně se do této akce zapojit a vynaložit všechno úsilí, aby se projekt uskutečnil. Nezakrývány ovšem také potíže, hlavně rázu finančního, které s projektem budou souviset, ale optimismu bylo víc než pesimismu. Především však zdůrazněna nutnost, nedat projektu zapadnout a stále naň na příslušných místech upozorňovat. Dále rozhodnuto, aby byla vyslána k zemskému národnímu výboru deputace ( Dr. Kostřica, Donát a Brabec), která by intervenovala o získání nadačního velkostatku. Současně měla také jednat u vládního rady Bamby o finanční podporu pro město.

5.VII.
Konala se po mnoha letech zase svobodně oslava M. Jana Husi. Na silnici k Pohledci shromáždil se ve večerních hodinách mohutný průvod mládeže, spolků a všeho občanstva bez rozdílu politického a náboženského přesvědčení, neboť oslava Husovy památky měla se stát slavností všenárodní. Průvod prošel Masarykovou ulicí a zastavil se před tribunou na náměstí. Pořad, zahájený chorálem ,,Kdož jste Boží bojovníci“ (mužský sbor pěveckého spolku Smetana), pokračoval projevem předsedy MNV dr. J Kostřice, ředitele měšťanské školy J. Tulise a vyvrcholil slavnostním proslovem evangelického faráře Václava Kejře, který zhodnotil Husův život a dílo, a zdůraznil, čím je Hus dnešku. Pak zapálena tradiční

Rok: