O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 111

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

osob podezřelých u kolaborantství prováděli většinou laici, členové vyšetřující komise při místním národním výboru bez nejmenších znalosti právních, byl pověřen vedením vyšetřování přednosta okresního soudu JUDr. Josef Zoufal. Tím se tyto ožehavé záležitosti dostaly do povolaných rukou a vyšetřování také pokračovalo rychleji.

22.VI.
Poněvadž v různých obcích neodpovídalo složení revolučních místních národních výborů politické vůli občanů, vydal okresní národní výbor v Novém Městě na Moravě výnos o provedení voleb do místních národních výborů všude tam, kde si to budou občané přát.
Obsah tohoto výnosu vzala rada MNV na vědomí a usnesla se veřejně jej vyhlásit. Současně sdělila okresnímu národnímu výboru, že složení širšího národního výboru bylo určeno vzájemnou dohodou politických stran, a že také volba členů rady a předsedy MNV byla provedena dohodou, o čemž bylo obyvatelstvo města informováno veřejnými vyhláškami. V určené době nedošly žádné námitky, a proto právem se rada MNV domnívá, že obyvatelstvo města se složením národního výboru plně souhlasí a že volby nejsou nutné. V téže schůzi bylo jednomyslně rozhodnuto požádat kabinetní kancelář president republiky, aby dosavadní Zámecké náměstí bylo přezváno na Náměstí dr. E. Beneše. Tak president projevil s návrhem souhlas.

Ve schůzi konané příštího dne schválen návrh zástupců ksč, aby byla zřízena zásobovací komise, jejíž nutnost v době řízeného hospodářství a značných zásobovacích potíží (hlavně při naprostém nedostatku zeleniny a ovoce) byla uznána všemi členy rady i obyvatelstvem města. Dosavadní městský tajemník a důchodní byl ustanoven tajemníkem místního národního výboru.

Rok: