O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 110

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

dařilo nevalně. Nadace prohlášena za říšský majetek a představená více méně na velkostatku pouze trpěna. V době revoluční, když její brněnské sídlo bylo bombardováno velmi těžce poškozeno, prodlévala v Novém Městě, a když byl zámek obsazen RA, uchýlila se na novoměstskou patronátní faru. V bouřlivých a nevyjasněných dnech revolučního kvasu nechybělo drsných hlasů, aby byla odsunuta nebo dána do chudobince. Když se časy uklidnily, zůstala ve skromném pokojíčku novoměstské fary se svou věrnou a oddanou společnicí, a žije tu zcela pokojně a skromně z uvolňovaných soukromých peněz, nelišící se vůbec způsobem života od ostatních spoluobčanů.

20.VI.
Na schůzi místního národního výboru vzat na vědomí přípis okresního národního výboru v Novém Městě na Moravě, že MNV může disponovati se šactvem, sebraným v době okupace pro české dělníky a uskladněným v budově isolačního pavilonu. Poněvadž vedení pracovní služby si stále stěžovalo na liknavost těch, kdož byli povoláváni k povinným pracím, kterých bylo stále dost, rozhodla se rada MNV proti takovým nepracujícím osobám přísně zakročit a pokutovat je za jednu neomluvenou neúčast dvěma sty korunami, po druhé zařaděním do kárné čety.  Dlouhé debaty vyžádalo si také distribuce masa z nutných porážek, o nějž byl obrovský zájem ve všech vrstvách obyvatelstva. Komunisté žádali, aby maso dostal pouze pracující lid, druzí namítali, že i tzv. ,,lepším“ vrstvám je ho zapotřebí, a tak dáno mnoho návrhů, z nichž některé také realisovány. Ale k úplné spokojenosti se nedospělo nikdy, poněvadž hlavní potíž, že totiž zájemců o maso bylo mnohonásobně více než masa, se prostě odstranit nedala. Poněvadž vyšetřování

Rok: