O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 11

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Už začátkem března cítilo obyvatelstvo města jaksi podvědomí, že se potají připravují události, které budou mít pro náš národ dalekosáhlý význam. Bylo dusno jako před bouří. Zmatené a namnoze protichůdné zprávy kolovaly městem, až najednou počaly se rýsovat za obzoru tragické konce samostatné Česko – slovenské republiky. Když přišly zprávy o zradě Slováků a o vytvoření samostatného slovenského státu, bylo jisté, že krise republiky dostoupila vrcholu. V předvečer 7. března , v památný to den  Masarykových narozenin, vzpomínaných v předzvěsti tragických událostí, které brzy potom následovaly, připomenul Okres. osvětový sbor význam tohoto výročí pietním večerem, na němž pěveckým spolkem Smetana zazpívána Smetanova Modlitba a Dvořákovy Moravské dvojzpěvy a zahráno na housle Dvořákovo Vzpomínání. Přednášku na thema ,,Zač vděčí národ Masarykovi“ pronesl okr. školní inspektor J. Pupík. Byla to poslední oslava Masarykova před okupací a pravděpodobně zazněla tehdy také naposled veřejně státní hymna.

15. března uhodily blesky. Už 14. března večer oznámil československý rozhlas, že president dr. E. Hácha odejel do Berlína k jednání o Hitleru. Tam mu bylo nařízeno, aby
,,dobrovolně“ svěřil republiku ochraně říši německé. Jeho vynucený souhlas byl počátkem šesti hrůzných novodobých českých dějin. Ještě téhož večera začalo obsazování Moravské Ostravy německým vojskem, a brzy zrána 15. března začaly se hrnout se všech stran vojenské jednotky nacistické armády na území republiky, která byla obsazena a pohlcena Hitlerovým Německem. A zpupný Hitler, který hned 15. 3. Navštívil Prahu a ubytoval se na potupu
všeho českého na Hradčanech, diktoval 16. března zřízení tak zv. Protektorátu Čechy a Morava, ve skutečnosti však naprostou ztrátu svobody a samostatnosti, prostě okupaci s potlačováním všeho českého, jak o tom bude později zmínka. Obyvatelstvo města zachvátila bolest, hněv, hrůza a obavy z toho, co bude dále. Že to nebude nic dobrého,

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda