O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 109

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

o nichž předpokládala, že propadnou konfiskaci. Šlo především o lesy, budovy a ostatní majetek nadačního velkostatku Marie Školské. Vycházelo se z předpokladu, že účel nadace – zajištění zchudlých šlechtičen i dívek původu občanského – je v dnešní době anachronismem, a že by bylo možné z titula práva revolučních změn majetek velkostatku získat. Proto byl pověřen člen rady místního národního výboru prof. Josef Mikulec vypracováním memoranda, které mělo historicky, hospodářsky i sociálně podepřít úsilí města o získání tohoto majetku. Memorandum bylo vytištěno a deputacemi členů rady MNV odevzdáno zemskému národnímu výboru v Brně a na  příslušných místech u nejvyšších státních úřadů v Praze. Ukázalo se však, že předpoklady místního národního výboru nebyly správné, a že vládními činiteli bylo rozhodnuto dosavadní majetek nadace ponechat v celku(především rozsáhlý komplet lesů) a změnit pouze účel nadace. Tím se ovšem plány města na získání nadačního majetku (v nejhorším případě počítalo se alespoň se zabráním budov) zhroutily. Přece však bylo dosaženo alespoň toho, že po vyklizení zámeckém budovy Rudou armádou byl přední trakt zámku pronajat za značně vysoké nájemné místnímu národnímu výboru pro účely městské odborné školy pro ženská povolání, později také pro okresní osvětovou radu a okresní sociální pomoc.

K vylíčení o získání nadačního velkostatku připojuji druhou poznámku o osudu poslední představené nadačního velkostatku, bývalé hraběnky Pavly Dückheer – Haslan. Podle souhlasného svědectví zaměstnanců velkostatku počínala si vždy, ač rodem Němka, po stránce národnostní  i sociální zcela korektně, a proto za okupace pod nadvládou německých držitelů moci se jí

Rok: