O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 108

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

1944/1945 byli pracovně nasazeni a v tříměsíčním kursu měli podle příkazu školních úřadů všechno zameškané probrat a v československých dějinách a literatuře dokonce doplnit i všechny nedostatky z doby okupace. Proto se ředitelství reál. gymnasia obrátilo na místní národní výbor se žádostí, aby byl nápomocný při opatřování náhradních místností, když vlastní budova ústavu byla zabrána pro štáb Rudé armády. Podařilo se získat jednu místnost v evangelickém kostele, jednu učebnu v budově měšťanské školy, jejíž část nebyla obsazena, a pak tělocvičnu v lidovém domě. Vyšší třídy reálného gymnasia a čtvrtý ročník učitelského ústavu mohly proto začít s vyučováním.

9.VI.
Konána schůze pléna místního národního výboru. Předseda na ní oznámil změny ve složení rady MNV. Kde na místo V. Klimenta, který nastoupil službu vojenskou. Přišel J. Mikulec, a na místo J. Čejky B. Mach. Na této schůzi složili všichni členové NV do rukou předsedy předepsaný slib, a potom ustaveny podle zásady parity, jak byla provedena v plénu místního národního výboru, tyto obecní komise : finanční, lesní, sociální, vodovodní, kulturní, disciplinární, zemědělská, vyšetřovací a školní.

18.VI.
Schůze rady místního národního výboru, které se konaly každodenně, vyřizovaly řady záležitostí, kterých bylo stále dost. Šlo o věci převážně hospodářské, dále záležitosti souvisící s pobytem Rudé armády ve městě a pak potvrzování osvědčení o národní a státní spolehlivosti. Rada se snažila také o to, využít situace k rozšíření obecního majetku získáním nemovitostí

Rok: