O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 107

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Donát a Čejka za ns, Wurzel za sd. Potom vyzval předseda shromážděné, aby každý, kdo má proti někomu z navržených členů národního výboru nějaké námitky stran chování za okupace, aby je veřejně vyhlásil. Námitek ve většině případů nebylo, pouze komunista Venzhaus obvinil profesora J. Mikulce, že v době okupace vychovával studenty v duchu nacistickém. L Brabec ihned žádal, aby se věc vyšetřila, proti čemuž neměl obviněný námitek. V stručném projevu ukázal, jak si za okupace ve škole počínal, což přítomní rodičové studentů ( Donát a Němeček) také potvrdili. Poněvadž členové NV za stranu ns měli námitky proti přidělení mandátů v …místního národního výboru, byla chůze odročena. V příští schůzi člen NV Venzhaus svá obvinění veřejně odvolal s vysvětlením, že byl špatně informován, a že se jednalo o profesora jiného. Také další námitka, že navržený člen A. Svítil byl dříve členem agrární strany, a proto nemůže být členem NV, nebylo pro malichernost vzata na vědomí. V téže chůzi zvoleni za členy školské komise NV Pleva, Kožíšek a Kubík.
Ve schůzi rada místního národního výboru přiděleny členům jednotlivé referáty: dr. Kostřica – věci presidiální, Brabec – lesy, Vurcl -  jatky, Kožíšek – věci stavební, Měšťan . cesty a kanalizace, Donát – obecní budovy, Čejka – bezpečnost, Kliment – policie tržní, obecní dávky, Kubík – vodovod a Sošková – věci sociální.

8.VI.
Správy jednotlivých škol usilovaly o to, aby mohlo být co nejdříve zahájeno vyučování. Šlo především o reálné gymnasium, kde žáci nejvyšší třídy po celý školní rok

Rok: