O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 106

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

loučili za místní národní výbor Fr. Rydval, za úřad MNV K. Smejkal a za myslivce J. Ferkl. Všichni ocenili dobré lidské vlastnosti zesnulého, i všechno dobré, co  pro Nové Město na Moravě vykonal jako starosta i funkcionář mnoha spolků a institucí. Nechť je mu zachována dobrá paměť v myslích i srdcích jeho spoluobčanů a tento zápis v pamětní knize nechť připomene jeho jméno a působení i generacím budoucím.

2.VI.
Konala se ustavující schůze širšího národního výboru, jehož členy jmenovaly jednotlivé politické strany. Byli to: za ksč: Brabec, Venzhaus, za l: Kliment, Kubík, Mikulec, Němeček, Německý, Svítil, Staněk, Měšťan (vlastně ksč), za ns: Donát, Čejka, Kadlec, Mach, Rydval (nepolitický), za sd: Černý, Mareš, Kožíšek, Vašík, Wurzel a dr. Kostřica (nepolitický). Schůzi zahájil dosavadní předseda revolučního národního výboru dr. Kostřica. Poukázal na význam tohoto aktu a vysvětlil, jakým způsobem se stal předsedou místní odbočky svazu pro spolupráci s Němci, který byl zřízen za okupace, a sotva se ustavil, přestal fungovat a žádnou činnost nevyvinul. Toto vysvětlení podal proto, že byl určen ze spolupráce s Němci. Jeho Výklad byl přijat bez poznámky a přikročeno k volbě. Dr. Kostřica prohlásil, že nárok na předsedu mí strana nejsilnější (ksč), jejíž mluvčí L. Brabec však doporučil za předsedu dr. Kostřicu, který byl také aklamací jednomyslně zvolen. Prvním místopředsedou zvolen L. Brabec (ksč), druhým Fr. Kožíšek (sd). Za členy rady místního národního výboru zvoleni: Kopáček, Soška za ksč, Kliment a Kubík za l,

Rok: