O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 105

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

školy ve svém rodišti stal se písařem u okresního hejtmanství, od roku 1897 působil jako berní praktikant u novoměstské berní správy, kde se stal v r. 1908 berním oficiálem, v r. 1919 berním správce a v r. 1921 berním ředitelem. V r. 1928 odešel na odpočinek. Celý svůj život strávil v Novém Městě na Moravě, a proto dobře pochopíme, že jeho znalost rodinných i hospodářských poměrů novoměstských, ba i na celém okrese, byla vynikající. Rád se účastnil spolkového života. Jako dobrý hudebník a zpěvák zúčastňoval se hudebních produkcí spolku Horák, Cyrilské jednoty a později pěveckého spolku Smetana, jehož byl dlouholetým předsedou. Další jeho velikou láskou byla myslivost. Od r. 1914 byl členem městského zastupitelstva, od r. 1926 až do revolučních dnů květnových v r. 1945 starostou města. S touto funkcí byla spojena řada funkcí jiných. Byl předsedou kuratoria horáckého musea, ředitelství městské spořitelny, Okrašlovacího spolku atd. Poslední léta jeho starostování byla ztrpčována tvrdými zásahy okupantů do městské samosprávy a diktaturou, kterou na obci prováděl Němci městu násilně vnuceným jeho první náměstek P. Fritz, a také těžkou vnitřní chorobou, který podlamovala jeho tělesné i duševní síly, takže tíha celého úřadu padla na bedra jeho nejbližšího a nejvěrnějšího spolupracovníka, městského tajemníka K. Smejkala. Dočkal se ještě toužené svobody a odchodu nenáviděných Němců z města, dal svou funkci k disposici revolučnímu národnímu výboru, ale chorobou podlomené životní síly dlouho už nevydržely. Dne 27. května zemřel a byl pohřben na katolickém hřbitově ,, u kostelíčka“ za veliké účasti všeho novoměstského obyvatelstva, které jej doprovodilo od vestibulu budovy městského úřadu, kde byla rakev vystavena, na hřbitov. U hrobu se se zesnulým rozloučili

Rok: