O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 104

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zaplnily ulice u nádraží, kde se řadil mohutný průvod, který se dal o ½ 10 hodině na pochod.  Za zpěvů a nadšeného provolávání slávy presidentu republiky dr. Benešovi. J. V. Stalinovi a slavné Rudé armádě prošel průvod Masarykovou a Sv. Jánskou ulicí na Vratislavovo náměstí, kde s tribuny, připravené a vyzdobené profesorem A. Podlouckým, pozdravil a přivítal vzácné hosty předseda okresního národního výboru Ruprecht a předseda místního národního výboru Kostřica. Na jejich projevy odpověděli vřelými a srdečnými slovy zástupci armádního a posádkového velitelství. Po projevech následoval koncert a radostná veselice, na níž brali podíl novoměstští civilisté i vojáci.

23.V.
Množství úkolů, které dosavadní revoluční národní výbor musel plnit, a pak vládní nařízení o ustavení místních národních výborů vedlo revoluční národní výbor k rozhodnutí, vyzvat vedoucí politických stran ve městě, aby jmenovali své zástupce do rozšířeného místního národního výboru, jehož členů mělo býti třicet, tolik, kolik mělo bývalé městské zastupitelstvo.

27.V.
Uspořádán den mládeže, v němž školní mládež všech druhů škol ukázala v pestrém a zábavném pořadu zpěvním a hudebním ruským vojákům, co dovedem. Slavnost se velmi pěkně vydařila a znamenala další utužení přátelských svazků mezi obyvatelstvem města a vojáky Rudé armády.

Téhož dne zemřel berní ředitel a bývalý starosta města Rudolf Litochleb. Narodil se 19. června 1876 v Novém Městě na Moravě. Pocházel z rodiny mydlářské. Po absolvování měšťanské

Rok: