O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 103

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Soudy a trestní komise trestat tak, jak si toho mnozí zasloužili. Téhož dne vyhlášeno, že místní národní výbor bude vydávat osvědčení o národní spolehlivosti, kterého jako nezbytného dokladu bylo zapotřebí ve všech úředních záležitostech. Lidem dobře se osvědčivším vydávala rada MNV potvrzení ihned, jména pochybných byla vyhlašována na úředních tabulích a výzvou, aby ti, kdož mají důkazy pro špatné a národně nespolehlivé chování žadatelů v době okupace, které by bránili vydat osvědčení o národní a státní spolehlivosti, ohlásil je u úřadu místního národního výboru.

19.V.
Podle košického vládního programu širokou základnou lidové demokracie budou národní výbory. Vládní nařízení o jejich ustanovení vzato po přečtení na svědomí na schůzi MNV konané tohoto dne. V podstatě převzal místní národní výbor s předsedou v čele funkce a působnost bývalé městské rady a zastupitelstva se změnami, jak si je vynutily změněné poměry. Řadou pozdějších vládních nařízení tato působnost doplňována a nově upravována.
Československé vojenské úřady vydaly rozkaz k vytvoření revoluční gardy (národní stráže), jejíž členové měli býti místnímu národnímu výboru k disposici při zajišťování pořádku v neklidných revolučních dobách.

21.V.
Vědomí, že jsme Rudé armádě povinni velikým díkem za naše osvobození, vedla místní národní výbor k rozhodnutí, přivítat novoměstskou posádku RA slavnostním způsobem, což se stalo velkolepou slavností, uspořádanou tohoto dne. Zástupy školní mládeže, dospělých, mužů, žen z města i okolí

Rok: