O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 102

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Že důstojníci i poddůstojníci RA spokojovali se často s polovičními i menšími kontingenty pracovních sil, které původně žádali, a tak to vždy nějak dopadlo k obapolné spokojenosti vedení pracovní služby i ruských vojenských míst. K nezbytným a naléhavým pracím organisovaná z obecních zaměstnanců stálá pracovní četa. Provedena změna ve funkci místního vojenského velitele, jímž se stal po škpt. K. Seidlovi, který byl odvolán k svému vojenskému tělesu, kapitán Holcman.

18.V.
Snaha očistit náš nový svobodný politický život od těch, kdož se za okupace nechovali tak, jak bylo jejich národní povinností, nebo dokonce zradili národ tím, že se přihlásili k německé národnosti, vedla vládu naší republiky k tomu, že navrhla presidentu republiky znění dekretu o potrestání zrádců a kolaborantů mimořádnými lidovými soudy, před nimiž na základě doloženého svědeckého materiálu v řádném soudním řízení měli být souzeni ti, kdož se provinili. Nebylo jich ve městě mnoho, a také jejich provinění nebyla zvlášť závažná, proto také z největší části ani nepřišli před lidový soud a byli potrestáni podle tzv. malého dekretu trestními komisemi, zřízenými u okresního národního výboru. Aby byl opatřen písemný svědecký materiál, vyzval místní národní výbor všechno obyvatelstvo města, aby se mohlo začít s řádným vyšetřováním. Tato akce v celku zklamala, poněvadž většina občanů nenašla chvilku k písemnému doložení důkazů o provinění mnohých u naších spoluobčanů, jimiž v době okupace slibovány tresty nejtvrdší, a tak bez důkazů, kterých by se jistě dalo opatřit dost, nemohly lidové

Rok: