O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 101

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Naproti tomu  zaznamenati jako pronikavý kontrast neochotu a lenost mnohých, kteří jenom přihlíželi, jak pracují druzí, ba dokonce se jim ještě i vysmívali. Stíny uvolněné pracovní morálky z doby okupace ukázaly se už v prvních dnech svobodného života národního i státního.

V téže schůzi vzala na vědomí také změna ve složení místního národního výboru, jehož člen ing. J. Šlerka (ksč) přestoupil do okresního národního výboru a na jehož místo nastoupil autodopravce Fr. Venzhaus. Největším úkolem, před nímž MNV stál, bylo opatření ubytování a zásobování Rudé armády, která zřídila ve městě na přechodnou dobu svůj hlavní armádní stan. Závažnost úkolu spočívá ve skutečnosti, že ve městě, v němž žilo něco přes tři tisíce obyvatel a v němž bytové poměry nebyly zvlášť skvělé už před okupací, mělo být umístěno a zásobováno pět tisíc vojáků a důstojníků, i když ze strany obyvatel, ze nichž mnozí rychle zapomínali na oběti, přinesené vojáky RA pro naše osvobození, bylo mnoho nespokojenosti, nevrlosti i zloby. I zásobování bylo těžkým úkolem, hlavně zpočátku, dokud nefungoval normální vlastní přístup Rudé armády. Nemenší problémem bylo opatřování pracovních sil. Bylo už řečeno, že po počátečním nadšení chuť do práce rychle upadala a dobrovolných pracovních sil hlásilo se stále méně a méně. A to bylo právě ve dnech, kdy nejrůznější vojenská velitelství RA i jednotlivci vyžadovali denně mnoho pracovních skupin po dvaceti, padesáti i stu mužích pro úklid, čištění a třídění zbraní, solení kůží, chytání koní a ještě ke spoustě nejrozmanitějších prací jiných. Budiž ale spravedlivě konstatováno,

Rok: