O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 100

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

12.V.
Aby byly alespoň z části odstraněny spousty, ležících v ulicích města i v jeho okolí, nařídil místní národní výbor obecnou pracovní povinnost pro muže od čtrnácti do šedesáti let. Dále vyzval i ženy, aby se činně účastnily prací, nezbytných pro vyčištění města. Nejtěžším úkolem bylo sbírání vojenského materiálu, hlavně výbušnin, a potom chytání koní, jichž tisíce se potulovaly na polích a lukách kolem města a hrozily zničit veškerého osení. Z příkazu místního velitelství RA vydán místním národním výborem přísný zákaz přechovávání německých válečných zajatců a osob civilních. Znovu zdůrazněno, že potravní obchody musí být bezpodmínečně otevřeny.

16.V.
Schůze místního národního výboru, na níž vzala na vědomí opatření, provedená jednotlivými členy i plénem v době od 7. do 16. května. Při této příležitosti nutno zhodnotiti pracovní výkony členů MNV i jeho úředníků, kteří bez ohledu na čas, odpočinek, spánek i potravu, v situacích často velmi kritických a závažných museli okamžitě řešit problémy, o nichž se jim nikdy předtím ani nesnilo, s plnou osobní odpovědností, problémy, z nichž mnohé, hlavně příchodu RA, zdály se prostě neřešitelné. A přesto, i když někdy opožděně a s velikými těžkostmi, přemáhaly všechny potíže, povinnosti i úkoly s radostným nadšením, zdůvodněným znova vydobytou svobodou, které jsme si dovedli po šesti letech okupace zcela jinak vážit. Všem proto patří plný dík a právem nutno zapsati pro paměť budoucím poznámku o nejvyšších pracovních výkonech členů revolučního místního národního výboru, zaměstnanců jeho úřadu v čele s městským tajemníkem K. Smejkalem, i těch, kdož tu vypomáhali, a

Rok: