O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 10

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Rok 1939

27. 1. Konala se chůze městského zastupitelstva. Z obsažného pořadu byla významná zpráva starostova, že vlivem změněných politických a hospodářských poměrů (především odtržením pohraničí) zrušila země Moravskoslezská příspěvek na újezdní měšťanské školy, a zároveň sdělení, že úvěry pro obce hospodářsky nesoběstačné byly sníženy o 40%. V téže schůzi oznámena resignace dosavadního městského kronikáře, ředitele měšťanské školy v. r. Antonína Málka. Jednání o jeho nástupci bylo zdlouhavé, poněvadž mezi stranami nebylo shody o tom, kdo má být jeho nástupcem a pokračovatelem. Mezi kandidáty uváděn ředitel měšťanské školy Kamil Bukovský, prof. reálky Stanislav David a jiní. Poněvadž se nedospělo k dohodě, usneseno, aby vhodný návrh podala letopisecká komise.

1. 2. Po dlouholetém působení opustil město dosavadní okresní školní inspektor Inocenc Vaculík, který byl v téže funkci přeložen do Brna. Uplatnil se nejenom ve svém školském úřadě, ale také podstatnou měrou ve všech kulturních akcích ve městě i na okrese, především v Okresním světovém sboru. V chování a vystupování uhlazený snažil se o to, aby se všemi dobře vycházel a každému, pokud to bylo možné, vyhověl, především ovšem těm, kdož mu stáli politicky blízko. Jeho nástupcem stal inspektor Josef Pupík, do konce záři 1938 městský školní inspektor v Opavě.

Koncem února a začátkem března ohlašoval se v krásných a teplých dnech příchod jara. V druhé polovině měsíce však nastalo pronikavé chlazení s vánicemi, které nametly místy až jeden metr sněhu.

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda