O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 1

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

21. 5. President republiky vyhlásil částečně mobilizaci. Mužstvo i důstojníci se zvláštním mobilizačním určením museli okamžitě nastoupit vojenskou službu. Bleskurychle obsazeno naše pohraničí, a republika tak jasně ukázala, že národ je připraven a rozhodnut, hájit svou nezávislost i se zbraní v ruce. Hitler tentokrát couvl. Mobilisace měla ve městě značný ohlas, což bylo patrné z horlivé četby novinářských zpráv a rozprav občanů o tom, co bylo příčinou mobilisace a jaké budou její důsledky. Pravý stav skutečné situace byl ovšem utajen.

26. 5. Okresní osvětový sbor uspořádal oslavu 54. narozenin presidenta dr. E. Beneše. Slavnostní proslov měl dr. Zdeněk Hájek z Brna, vhodné sbory zazpíval ženský sbor pěveckého spolku Smetana; sólové číslo pro housle zahrál Ing. V. König. Po projevu zástupce legionářů a armády odeslán presidenta republiky pozdravný telegram.

28. 5. Československé – polské kluby v zemi Moravskoslezské a okresní světový sbor uspořádaly v sokolovně Československý – polský večer, na němž byl odevzdán MUDr. Josefu Svítilovi – Karníkovi v uznání jeho zásluh o československo – polské sblížení diplom čestného členství čsl. polských klubů v zemi Moravskoslezské. Večera se zúčastnila řada vynikajících hostu z Brna i z Prahy. Pořad doplněn zpěvními i hudebními čísly sólovými, která provedl ženský a mužský sbor pěveckého spolku Smetana.

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda