O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 98

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Silnice probíhá územím obcí Nového Města na Mor., Jiříkovice a Radňovice. Silnice jest postavena v šířce 6 m, vozovky štětované a štěrkované v šířce 4 m. Dělníkům na stavbě zaměstnaným byla vyplácena hodinová mzda 1.80 K – 2.20 K dle schopnosti.
Přeměna reálky na jiný typ střední školy. Okresní úřad na základě usnešení okresního zastupitelstva dotázal se obce, zdali by souhlasila, aby vyšší reálky byla proměněna na reálné gymnasium. Ředitelství reálky a rodičovské sdružení vyslovily proti této přeměně z důvodu, že se studium prodlouží o jeden rok. Z tohoto důvodu usneslo se také obecní zastupitelstvo ve schůzi konané dne 2/11 1934 proti této přeměně.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková