O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 97

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

č. p. 439 na Nivě Aug. a Al. Chocholáčovými, č. p. 369 u Pohledecké silnice Ad. Šimkem.
Státní stravovací akce. Ze státní podpory bylo v zimě v r. 1934 podporováno 61 a v létě 7 nezaměstnaných.
Požár v r. 1934. Dne 29/5 1934 vypukl v domě Josefa Mokrého na Žďárské ulici v č. 74 požár, jenž se rozšířil na sousední dům Ant. Špinara č. 86. U obou domů byly poškozeny zadní budovy, v nichž byly umístěny dílny.
Stavba silnice na Harusovec. Dne 24/6 1931 usneslo se okresní zastupitelstvo v Novém Městě na Mor., že přispěje na stavbu silnice Nové Město na Mor. s odbočkou na Harusovec. Projekt k této stavbě byl vypracován technickým oddělením okresního úřadu v Brně. Projektovaná délka činila 651,50 m, rozpočtený náklad 80.000 Kč. Stavební práce byly zahájeny 20/4 1931 ve vlastní režii okresu novoměstského a celá stavba byla zakončena 12/4 1932, kdy byla otevřena veřejnému provozu. Skutečný náklad činil    83.243,50 Kč a byl uhrazen takto:
a) státním příspěvkem   40.000.-,
b) země Moravskoslezské  12.000.-,
c) okresem Nové Město na Mor. 25.243,50,
d) příspěvkem min. sociální péče 6.000.-.
Skutečná délka silnice jest 628,20. Kolaudace silnice byla provedena 9/10 1934.

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková